Missie, Visie en Doelstelling

Missie:
Samen met jonge vluchtelingen, asielzoekers, statushouder en ongedocumenteerden, werken aan een vertrouwde en veilige toekomst.

Visie:
Jonge medelanders helpen om te integreren in onze samenleving.

Doelstelling:
Wat ons uniek maakt als zelfstandigen is dat wij onze kwaliteiten als Life Coach en als jongerenwerker meteen in zetten. Wij, als Jonge Medelanders, blijven de jongeren volgen. Van AZC naar AZC of van AZC naar een huis.

Jongeren zien wij, als mens. Een persoon die gevlucht is en die hier een leven wil opbouwen. Een leven in vrede en veiligheid. Een toekomst waar hij/ zij later trots op mag zijn. Door de intensieve begeleiding aan het begin, maakt het voor hen mogelijk om uit eindelijk zelfstandig op eigen benen te komen staan.

Jongeren leven ‘s avonds en in het weekend en komen dan met vragen. Waarbij zij hulp nodig hebben. Door hier gelijk op te antwoorden blijft de band bestaan zodat zij weer verder kunnen. Wij zijn “altijd” bereikbaar zelfs na werktijden en in de weekenden. Als de jongeren uiteindelijk zelfstandig wonen en hun eigen brieven kunnen lezen zit voor ons de taak erop. Dit verschilt van persoon tot persoon. De 1 heeft een half jaar nodig de ander heeft twee jaar nodig.

© Jonge Medelanders